Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Mám následující dotaz ve věci ceny a rozpočtu: Musí součet nabídnutých cen v jednotlivých šablonách odpovídat ceně uvedené ve smlouvě tedy celkovým nákladům? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Ano, součet nabídnutých cen za jednotlivé šablony musí odpovídat celkové nabídkové ceně. Veškeré náklady na administraci partnerství, náklady na činnost realizačního týmu a další náklady by měl uchazeč rozpočítat mezi nabídkové ceny jednotlivých modulů s tím, že právě položkový rozpočet počítá s procentuálním vyjádřením čerpání nabídkové ceny mezi jednotlivé položky rozpočtu (osobní náklady, režijní náklady a podobně).