Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Muže být součástí Smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatelem i část o sjednání stáže pro učitele nebo stáž musí být řešena samostatně? Jedna firma nám bude zajišťovat jak odborný výcvik žáků, tak i stáže učitelů. 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Není předepsán žádný vzor smlouvy o spolupráci. Je na dohodě obou smluvních stran, co všechno bude obsahem takové smlouvy. Zahrnutí více modulů spolupráce do jedné smlouvy je možné.