Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Na uvedení garantů pro splnění technických kvalifikačních předpokladů není připraven žádný formulář, kam tato jména máme uvést? Postačí jen přiložit k nabídce příslušné CV daných pracovníků? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Formulář pro uvedení jmen členů realizačního týmu neexistuje. V nabídce stačí předložit za každého člena realizačního týmu požadované doklady a vyjmenovat jejich jména  do průvodního dopisu k nabídce s přiřazením k očekávaným rolím (část 5.3 zadávací dokumentace - koordinátor partnerství, odborný garant za školskou sféru, odborný garant za profesní sféru).