Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

V pokynech pro zpracování nabídky je uvedeno: ...každé partnerství vytvoří realizační tým, který budou tvořit minimálně 3 členové… Kolik realizačních týmů máme vytvořit v případě, že: a)       v hlavním modulu 3 obory a žáci budou vykonávat odborný výcvik u 9 firem b)       v doplňku 4 obory a 12 firem c)       v rozšíření pilotáže 2 obory a žáci budou odbornou praxi vykonávat u 4 firem dále sjednáme stáže pro učitele u 3 firem a využijeme 5 odborníků z praxe od 5 firem Znamená to, že budeme muset vytvořit (dle počtu 33 partnerských firem) 33 partnerství po třech členech, čili projektových pracovníků bude minimálně 99? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Pro každé partnerství, tedy pro každou část veřejné zakázky, stačí vytvořit pouze jeden realizační tým, který musí být složen minimálně ze 3 osob.

Koordinátor partnerství by měl vykonávat funkci prostředníka a koordinátora všech subjektů zapojených v partnerství (tedy mezi všemi školami a všemi firmami zapojenými v partnerství). Odborný garant za školskou sféru bude ve vztahu k zadavateli odpovídat za všechny otázky a odborné záležitosti spojené se zapojením školy/škol v partnerství. Stačí, aby tento garant měl odpovídající vzdělání v alespoň jednom z oborů, které jsou určeny v zadávací dokumentaci pro konkrétní část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku, a odpovídající pedagogickou praxi.

Odborný garant za profesní sféru bude ve vztahu k zadavateli odpovídat za všechny odborné záležitosti spojené se zapojením zúčastněných firem v partnerství. Stačí, aby tento garant měl odpovídající vzdělání a praxi v alespoň jednom z oborů, které jsou určeny v zadávací dokumentaci pro konkrétní část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku. Je na zvážení uchazeče, zda chce počet osob v realizačním týmu navýšit (např. více garantů za školskou či profesní sféru).