Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Jak je to s udržitelností aktivit projektu. Které, jak dlouho, v jakém rozsahu, za jakých podmínek apod. bude třeba opakovat? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.


Odpověď:

Ve vzorové smlouvě (příloha 2, odstavec VII. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE, část 13) je uvedeno, že v závěrečné zprávě o partnerství bude uveden “výčet osvědčených principů partnerství, které se poskytovatel zavazuje zajišťovat po dobu 5 let od ukončení plnění předmětu této smlouvy”.

Udržitelnost aktivit konkrétního partnerství by se měla projevit v nastavení dlouhodobé spolupráce školy a firem s návazností na výsledky projektu. Dodavatelé budou posílat po dobu pěti let každoročně popis spolupráce v proběhlém školním roce vyplněný v aktuální šabloně, která bude k dispozici.