Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Co se myslí propagací projektu a prezentací výsledků práce – jaké jsou očekávány aktivity a v jaké četnosti? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

V části VII. vzorové smlouvy se propagaci věnují odst. 14-17. Uchazeč může v rámci těchto pravidel realizovat další aktivity ke zvýšení propagace a prezentace pilotáže.