Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Je možné mít šablonu odborné praxe, u které budeme mít napočítané žáky a hodiny, ale nebudou stanoveny konkrétní firmy? Realita je taková, že firmy pro OP shání sami žáci až v průběhu roku. Je v podstatě jisté, že opravdu budou, ale momentálně je určit nemůžeme. 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.:


Odpověď:

Bohužel taková situace není pro zadavatele akceptovatelná. Nabídka musí obsahovat konkrétní a řádně podložné údaje na základě kterých pak hodnotící komise vybere nejvhodnější nabídku.