Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Lze použít finanční prostředky z projektu POSPOLU na zaplacení učitele, který supluje výuku ve škole za učitele (odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku), který je v rámci projektu na stáži ve firmě? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Ano, na tento účel lze finanční prostředky použít. Nesmí však být v rozporu s odstavcem III/7c vzorové smlouvy „Finanční prostředky nelze použít na mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení pilotáže“. Suplující učitel by se tedy s žáky měl podílet na výkonu nějaké činnosti, která je v souladu s obsahovou charakteristikou některého z modulů pilotáže.