Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Chci Vás požádat o upřesnění dokumentace, kterou potřebujeme od našich subdodavatelů - škol k prokázání kvalifikace. Kdy se dozvíme o podpisu smlouvy druhou stranou? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Smlouva bude podepsána na základě výsledků zadávacího řízení. Nejdříve zadavatel vydá rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pokud žádný z ostatních uchazečů nepodá námitky nebo nevyužije jiných opravných prostředků, může se přistoupit k podpisu smlouvy. O takové skutečnosti bude “vítězný” uchazeč informován.