Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Nabídku budeme podávat jako škola a spolupracující firmy budou naši subdodavatelé. Pokud budou firmy v rámci zakázky vystupovat jako subdodavatelé, budou fakturovat své služby nám jako hlavnímu poskytovateli služeb a my je následně budeme refakturovat objednateli? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Detaily smluvního vztahu dodavatele a subdodavatelů jsou plně v kompetenci stran, které do partnerství vstupují. Pro zadavatele je podstatné, aby existoval závazek subdodavatelů plnit ukazatele, které dodavatel uvádí ve své nabídce v jednotlivých šablonách.