Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Může posledním dnem plnění předmětu veřejné zakázky být den 31/1/2015 a tedy tento den mohou jít naši žáci do reálného pracovního prostředí do některé se zapojených firem? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Ano. Závěrečná zpráva z ověřování se bude zpracovávat po ukončení ověřování a dodavatel je povinen ji zpracovat a předložit až do 31.3.2015.