Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Je možné, aby škola podala nabídku sama bez subdodavatelů? Spolupráce firem by byla zajištěna na základě společné dohody subjektů a odborníci z praxe by poskytovali své služby na základě pracovně-právního vztahu se školou? Jediným dodavatelem (uchazečem) by byla tedy naše škola. Pokud ano, kvalifikaci uchazečů by dokládala pouze škola? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.:


Odpověď:

Toto není možné, hlavním cílem veřejné zakázky je vytvořit partnerství školy/škol a firmy/firem. Nabídku může podat škola, ovšem ve spolupráci a na základě společné dohody dalších subjektů - subdodavatelů, kteří zajistí nejen odborníky z praxe, ale i materiálně technické zázemí a další podmínky pro realizaci odborného výcviku/odborné praxe na jejich pracovišti.