Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Existují pravidla pro sestavení rozpočtu pro propagaci - forma propagace, uznatelné a neuznatelné náklady na propagaci? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Pravidla pro sestavení rozpočtu pro propagaci neexistují. Dodavatel však musí dodržovat předepsaná pravidla publicity na informačních a propagačních materiálech hrazených z finančních prostředků veřejné zakázky (viz např. ustanovení VII. 14 vzorové smlouvy). V materiálu, který je placen z prostředků na publicitu pilotáže nesmí být žádná jiná reklama, např. na aktivity firmy apod.