Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Jakým způsobem se počítá váha u subkritérií hodnocení veřejné zakázky? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.


Odpověď:

Hodnocení nabídek je podrobně popsáno v části 9. Kritéria hodnocení nabídek (str. 22) zadávací dokumentace, včetně procentuálního vyjádření váhy jednotlivých kritérií. Jako etalon pro hodnocení v subkritériích 1 až 5 bude (dle metodiky pro hodnocení  veřejných zakázek určené Ministerstvem pro místní rozvoj) považována vždy nejlépe obodovaná nabídka z daných uchazečů v dané části veřejné zakázky. Subkritérium 6 posuzuje hodnotící komise pomocí kritéria “Relevantnost vyplnění šablon” a následně je příslušný nejlepší bodový zisk považován také jako základ pro hodnocení dalších nabídek. Zmiňovaná metodika je ke stažení zde http://www.portal-vz.cz/getmedia/d4da1a63-6072-4005-9759-0fc70bb3bd8c/3E_vs_principy_ZVZ_C1