Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Prosím o potvrzení, že dobře chápu: Odborný výcvik je tvořen základem a doplňkem modulu, celkem jde o 5000 hodin OV, přičemž základ modulu musí obsahovat z těchto 5000 hodin 60% = 3000 hodin? Těchto 3000 hodin odborného výcviku musíme u firem zajistit minimálně pro 25 žáků? Nebo jen pro 60% z 25 žáků, což se rovná 15 žáků? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Minimum 25 žáků platí pro základ (definovaný skupinou oborů a regionem) bez ohledu na to, jestli výsledný poměr vůči doplňku bude 60% ku 40%, 80% ku 20%  či jiný nebo se bude v základu odehrávat celých 100% hodin. Dovolujeme si v této souvislosti upozornit, že všechny minimální počty žáků, hodin atp. jsou skutečně míněny jako dolní limit a kritéria hodnocení nabídek (viz část 9 na str. 22-23 zadávací dokumentace) jsou postavena tak, že upřednostňují partnerství, která tyto limity překročí.