Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Odborný garant za profesní sféru musí mít výuční, maturitní list v jednom z oborů uvedených v zakázce? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.


Odpověď:

Odborný garant (str. 17 zadávací dokumentace) má mít ukončené studium příslušného vzdělávacího programu středního vzdělávání s maturitní zkouškou dle § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v alespoň jednom z určených oborů pro zvolenou část veřejné zakázky, a min. 3 letou odbornou praxi v alespoň jednom z určených oborů pro zvolenou část veřejné zakázky. V případě, že uchazeč získal výuční list v některém z určených oborů, je podmínka získání maturitního vysvědčení pak vázána na jakýkoliv druh středního vzdělávání.