Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Příloha č. 11 Plánované výdaje pilotáže má být vyplněna pouze obecně v uvedených řádcích průvodního listu nabídky? Stačí vyplnit souhrnnou částku k jednotlivým částem rozpočtu nebo se někde má uvést detailnější popis a členění jednotlivých částí rozpočtu? Je to vyžadováno? 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.


Odpověď:

Stačí vyplnit souhrnné částky v jednotlivých položkách, tak jak je uvedeno v Příloze č. 11. Dále je třeba vyplnit komentář k rozpočtu, tedy zejména jak byla zvolena struktura a na co budou výdaje použity. Podrobnější položkový rozpočet a další komentáře bude dodavatel zpracovávat v průběžných zprávách o realizaci partnerství a závěrečné zprávě o realizaci partnerství.