ECVET nám umožnil dobře naplánovat odborné praxe

Své zkušenosti se sestavením jednotek výsledků učení popisuje v rozhovoru Ing. Jiří Formánek, ředitel DELTA - Střední školy informatiky a ekonomie, s. r. o.

Podařilo se Vám vytvořit dvě pěkné jednotky výsledků učení k e-shopu a e-learningu určené pro získání odborných znalostí, dovedností a kompetencí v rámci odborné praxe žáků ve čtyřletých oborech. Z čeho jste při tvorbě jednotek vycházeli? Z potřeb zaměstnavatelů, nebo z vlastního pocitu, že toto téma je pro žáky atraktivní a může jim na trhu práce pomoci?

U témat, která jsme zvolili, se potkaly tři pozitivní okolnosti: jednak se samozřejmě těmito oblastmi musela eBRÁNA zabývat, dále musely být zvládnutelné v relativně krátkém čase a na e-shop jsme dokonce měli reálnou zakázku v naší studentské firmě a na e-learning zase spoustu materiálů od kolegů učitelů. Studenti tak k práci přistupovali s tím, že to není „samoúčelné cvičení“, ale že jde skutečně o výsledek.

Držíte se striktně obsahu z RVP nebo ŠVP nebo jste pocítili potřebu vytvořit něco nad rámec těchto dokumentů, co by pomohlo absolventům se více uplatnit v praxi?

V našem RVP se o e-learningu nebo e-shopu nedočtete. Tyto oblasti učíme v rámci předmětu Internetové aplikace, který je podrobně rozepsán v našem ŠVP. 14denní praxe však posunula předmět o pěkný kus dál. Zjistili jsme například, že naše verze Moodlu se od aktuální už značně liší a donutilo nás to ve škole upgradovat. Překvapil nás i propracovaný postup, jak se skutečně profesionálně vytvářejí studijní materiály. U e-shopů si studenti mohli nafotit produkty v profesionálním fotostudiu apod. Mezi praxí a školou byl poměrně velký rozdíl.

Jaké problémy jste měli při tvorbě jednotek výsledků učení?

Z velké části to pro nás byla nová metodika, i když se do jisté míry podobala tvorbě ŠVP. Chyběly nám zkušenosti v odhadu, jak obsáhlá by měla být náplň, aby bylo vše časově tak akorát. Trochu jsme se také potýkali se závěrečným ověřením získaných dovedností a znalostí. Ale aspoň jsme se z toho poučili.

V čem vidíte přidanou hodnotu jednotek a jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní výhody a jaká jsou úskalí systému ECVET a jeho využití na národní úrovni?

Největší přínos ECVET pro nás byl v tom, že jsme se před odbornými praxemi museli společně s firmou zamyslet nad jejich náplní a přesně je naplánovat. Věnovali jsme tomu poměrně dost úsilí, ale vyplatilo se to. Podařilo se nám praxe detailně naplánovat a popsali jsme, co se mají žáci naučit, jakým  způsobem a za jaký čas se to naučí a také jakým způsobem ohodnotíme, že to žák umí. Studenti se naučili potřebné, rozhodně si to zapamatují víc než z klasické hodiny a neuvěřitelně je to bavilo. V tom bych spatřoval hlavní výhody. Nevýhodou je, že příprava jednotek zabere poměrně dost času, a tak se vyplatí ji dělat pouze pro větší skupinu studentů. V našem oboru chodí studenti na praxi obvykle maximálně po dvou, po třech a každý má praxi jinou. Nedovedu si představit, že bychom měli takhle pečlivě připravit třeba třicet praxí. U IT oboru jsem i mírně skeptický k využití ECVET na národní úrovni. I když i zde se najdou oblasti, které jsou poměrně hodně rozšířené. Tvorba e-learningu k nim ale zrovna nepatří. V jiných oborech to ale může určitě fungovat bez problémů.

Budete systém ECVET nebo jeho některé prvky využívat i po skončení projektu Pospolu? Jaké a proč? Dokážete si představit, že takovéto jednotky byste v budoucnu zařadili do běžné výuky a že by třeba i žáci z jiných škol s podobným  zaměřením mohli tuto jednotku u firmy, se kterou spolupracujete, také absolvovat?

ECVET budeme používat v praxích i nadále. Rád bych, abychom každý rok zavedli několik nových jednotek výsledků učení. U maturitních oborů nejsou praxe často příliš dobře podchycené, a to mi vadilo. Jednotka výsledků učení dává praxi jasný řád a je použitelná i v dalších letech. Absolventi dostanou o obsahu praxe Europass, což berou také jako přínos.

Martina Kaňáková