Editorial

Vážení a milí čtenáři, připravili jsme pro Vás třetí vydání zpravodaje Pospolu v roce 2014, tentokrát v delší podobě. V prosinci 2014 máme za sebou již dva roky trvání projektu a z jeho aktivit vychází mnoho zajímavých a inspirativních výstupů, které Vám na následujících stránkách chceme představit.

Ve zpravodaji najdete články týkající se jednotlivých aktivit projektu, například článek o osvědčených formách spolupráce škol a firem zapojených do Pospolu, o konzultacích systémových a legislativních úprav se zástupci krajských úřadů, o proběhlých vzdělávacích akcích projektu spolu s pozvánkou na akce další nebo o zkušenostech škol a firem se zaváděním prvků ECVET s ukázkou jednotky výsledků učení o zřízení e-shopu. Na poslední straně najdete „inzerci“ různých výstupů projektu.

Příjemné čtení Vám za celý tým projektu přeje

Taťána Vencovská