Projekt POSPOLU podporuje spolupráci škol a firem

msmt.jpg Praha 14. ledna 2013 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s partnery individuální projekt národní POSPOLU, který je zaměřen na přímou podporu spolupráce škol a firem při vzdělávání žáků středních škol v oblasti praktického vyučování u zaměstnavatelů.

„Cílem projektu je propojit teoretickou a praktickou výuku ve středním odborném školství ve všech skupinách oborů středního vzdělávání - s hlavním zaměřením na technické obory,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.
Projekt byl schválen koncem loňského roku,  v současné době se chystají jeho první realizační kroky. V průběhu prvního pololetí letošního roku budou připraveny dva základní modely spolupráce škol a firem – jeden pro obory vzdělání, které zahrnují odborný výcvik, druhý pro obory vzdělání, kde je povinná odborná praxe.
Jeden z iniciátorů projektu, Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a Sdružení automobilového průmyslu, upřesňuje: „Projekt POSPOLU v zásadě vychází z principu duálního vzdělávání, po kterém v průmyslu voláme delší dobu. Ve firmách studentům rádi umožníme, aby si prakticky vyzkoušeli, to čemu se ve škole teoreticky naučili. Od projektu očekáváme, že pomůže nastavit jasná pravidla pro spolupráci škol a firem.“
Oba modely budou následně rozpracovány do aplikací pro jednotlivé skupiny oborů vzdělání. Od září 2013 pak bude postupně nabíhat pilotní ověřování 25 vybraných partnerství škol a firem dle modelů, které z připravených aplikací vybere komise sociálních partnerů.
Projekt řeší MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Na vlastní realizaci se budou podílet zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Asociace krajů ČR, Odborového svazu KOVO a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.
Zaměstnavatelé projekt silně podporují. Například Bohdan Wojnar (Škoda Auto), viceprezident Sdružení automobilového průmyslu říká: „Model vzdělávání podle projektu POSPOLU je možno plošně využít k významnému kvalitativnímu skoku v technických oborech. Vidíme to na příkladu Německa. Z vývoje projektu mám velmi dobrý pocit, že všichni zúčastnění táhnou za jeden provaz a věřím proto v úspěšný výsledek.“