Firmám chybějí technicky vzdělaní lidé

Podnikatel 21.12.2012   Zatímco průmysl v ČR, vytvářející téměř dvě pětiny hrubého domácího produktu, zaměstnává nyní 42 % lidí, v prvním ročníku technicky zaměřených středních škol studuje pouze 29 % z celkového počtu nejmladších středoškoláků.

Konstatovali to účastníci odborné konference s názvem Jaké středoškolské obory potřebuje český průmysl, která se uskutečnila v polovině listopadu t. r. Vyzvali proto vládu ČR k rychlému a systémovému oživení technického vzdělávání a k prosazení daňového zvýhodnění pro podniky, které podporují technické vzdělání. Toto pražské Leading Minds Forum se konalo za účasti prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka a dalších členů představenstva, a také ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. „Situace je na pomezí katastrofy. Pokud nedojde k rychlému obratu a vláda nerozhodne o podpoře technického vzdělávání, a to i v podobě daňových úlev pro firmy, podporující toto vzdělávání, hrozí průmyslu odchod investorů a omezování výroby,“ prohlásil Jaroslav Hanák.

Jeho slova potvrdili i další řečníci: „V tuto chvíli potřebuji stovku nástrojářů. Na trhu práce bohužel nejsou a já musím odmítat zakázky,“ uvedl Pavel Juříček, předseda představenstva Brano Group a viceprezident SP ČR. O stejném problému se zmínil generální ředitel Agrostroje Pelhřimov aManažer roku 2011 Lubomír Stoklásek a poukázal na to, že na trh přichází pouze pětina potřebných technicky vzdělaných pracovníků. „Máme tu tikající demografickou bombu,“ dodal Pavel Juříček.

Jaroslav Hanák představil řadu návrhů na řešení krizového stavu. Týkaly se předškolního a základního školství, včetně znovuzavedení pracovní výchovy a posílení výuky matematiky. Připomněl i projekt Matematika s chutí (http://www.matematikaschuti. cz). Ve vztahu k střednímu školství poukázal na projekt duálního systému spolupráce firem a škol POSPOLU. Zdůraznil nutnost spolupráce mezi podniky a vysokými školami. Neopomněl se zmínit ani o celoživotním vzdělávání a projektu Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací.

„K prosazení změn v technickém školství jsou třeba tři věci: překonat nechuť ministerstva financí podpořit ho několika sty miliony korun, získat podporu krajů a vyškolit technicky orientované učitele,“ řekl Jaroslav Hanák. Poukázal také na to, že premiérovi a ministrovi školství byl zaslán dopis s návrhem na povinné zavedení matematiky u maturitních zkoušek. „Nemůžeme zvýšit úroveň technického vzdělání bez matematiky,“ dodal. Sedm desítek přítomných podnikatelů souhlasilo s návrhy ministra Martina Kuby, na jejichž přípravě se podíleli i zástupci podnikatelů. Obsahují změnu zákona o dani z příjmu ve prospěch firem, podílejících se na technickém vzdělávání, realokaci prostředků v operačním programu Vzdělávání a konkurenceschopnost na podporu technického a materiálního vybavení škol či přijetí zjednodušeného modelu financování vysokých škol s využitím ukazatelů pro příspěvek na studenta podle kvality a potřebnosti oboru na trhu práce. „Stát musí dát najevo, jaké obory potřebuje,“ prohlásil ministr Kuba.