Firmy převzaly ocenění za práci se středními školami

4.6.2015  BusinessInfo.cz - Ceny za spolupráci podniků se středními odbornými školami a učilišti a za inovativní přístup k technickému vzdělávání udílenou Francouzsko-českou obchodní komorou získaly Vítkovice Machinery Group, Elkovo Čepelík a Latecoere Czech Republic.  

Francouzsko-česká obchodní komora si udílením Ceny FČOK klade za cíl zviditelnit příklady firem, které myslí na svou budoucnost a intenzivně se věnují podpoře středního odborného vzdělávání a učňovského školství.

„Má-li si Česká republika dlouhodobě udržet vysokou úroveň průmyslové výroby a nadále ji rozvíjet, je více než žádoucí usilovat o propagaci a popularizaci tradičních průmyslových profesí. Již dnes řada výrobních závodů upozorňuje na nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce v oblasti kvalifikovaných absolventů technických oborů,“ upozorňuje Jaroslav Hubata-Vacek, ředitel Francouzsko-české obchodní komory. 

Do soutěže se přihlásilo celkem 32 projektů ze všech koutů České republiky. Nejmenší společnost, která si bere učně na praxi, má pouhých 11 zaměstnanců, největší jich má několik tisíc. Cílem udílení Ceny FČOK je kvalitními příklady motivovat další výrobní a průmyslové společnosti ke spolupráci se středními školami, aby se aktivně zapojily do procesu vzdělávání a formování budoucích kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců.

Celý článek je k dispozici zde.