Harmonogram tvorby aplikovaných modelů spolupráce škol a firem

Aplikované modely jsou zpracovávány v několika etapách tvorby, jejíž začátek je uveden níže.

 

1. etapa: únor 2013

V první etapě jsou připravovány modely pro ty skupiny oborů, které se budou účastnit pilotáže. Jsou to skupiny oborů:

 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26 Elektrotechnika, komunikační a výpočetní technika
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů
 • 41 Zemědělství a lesnictví
 • 37 Doprava a spoje
 • 18 Informatické obory
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory

2. etapa: duben 2013

 • 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • 29 Potravinářství a potravinářská chemie
 • 31 Textilní výroba a oděvnictví
 • 32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 • 63 Ekonomika a administrativa
 • 53 Zdravotnictví

3. etapa: červenec 2013

 • 66 Obchod
 • 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 • 82 Umění a užité umění
 • 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
 • 16 Ekologie a ochrana životního prostředí
 • 78 Obecně odborná příprava

4. etapa: listopad 2013

 • 33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • 79 Obecná příprava
 • 69 Osobní a provozní služby
 • 43 Veterinářství a veterinární prevence
 • 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • 72 Publicistika, knihovnictví a informatika