Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 pro strojírenské, elektrotechnické, hornické obory a obory informačních technologií.


Publikace je zpracována jako metodický inspiromat, a je určena širšímu spektru žáků a pedagogů z širšího spektra oborů. Skládá se ze tří částí zaměřených na zvýšení atraktivnosti oborů vzdělání informační technologie, hutnictví a strojírenství pro žáky středních odborných škol: 1. část je určena pro žáky prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie obsahuje prezentaci Bezdrátové sítě a materiál určený pro interaktivní tabuli Aktivní a pasivní propojovací prvky; 2. část je určena pro žáky prvního ročníku oboru vzdělání 21-52-H/01, Hutník obsahuje prezentaci Tavba železa ve vysoké peci; 3. část je určena pro žáky skupiny oborů 23 strojírenství obsahuje materiál pro interaktivní tabuli Pilování rovinných ploch, který je určen pro žáky prvních ročníků technických oborů, dále materiál pro interaktivní tabuli Ostatní nekovové materiály žáky druhého ročníku 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a prezentaci Výkresy pro žáky prvních až čtvrtých ročníků stejného oboru vzdělání.

Autorský kolektiv: Josef Petr, Marian Kubala, Ing. Milena Vilímková, Ing. Petr Voborník, PhD., Mgr. Josef Ležal, Mgr. Helena Mitwallyová

Publikace je součástí edice Metodický inspiromat

Publikace ke stažení:

Inspiromat pro technické obory

Celá publikace ve formátu pdf - ke stažení zde

Součástí publikace jsou tři prezentace, které jsou ke stažení jako samostatné soubory ve formátu ppt:

1. ČÁST – VÝUKOVÉ MATERIÁLY URČENÉ PRO SKUPINU OBORŮ 18 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
1.2 Bezdrátové sítě - prezentace ke stažení

2. ČÁST – VÝUKOVÉ MATERIÁLY URČENÉ
PRO SKUPINU OBORŮ 21 HUTNÍK
2.1 Tavba železa ve vysoké peci - prezentace ke stažení

3. ČÁST - VÝUKOVÉ MATERIÁLY URČENÉ PRO SKUPINU OBORŮ 23 STROJÍRENSTVÍ
3.3 Výkresy - prezentace ke stažení