Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy vytvářely v prodloužení projektu Pospolu.

Žáci 3. ročníku SPŠ elektrotechnické v Praze 10 mohou absolvovat odbornou praxi v laboratoři biomedicíny na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Po nástupu na praxi se seznámí s provozem laboratoře a instruktoři je proškolí v oblasti bezpečnosti práce. Jejich hlavním úkolem je zpracování návrhu řídící jednotky krokového motoru a vytvoření prototypu řídící jednotky, s jejíž pomocí následně provedou experimenty zaměřené na zjištění změny dynamiky růstu mikroorganismů vyvolané působením nízkofrekvenčního elektrického magnetického pole. Naměřená data zpracují a vyhodnotí. Jaké dovednosti si mají žáci během praxe osvojit, popsala škola v jednotce výsledků učení, jež obsahuje i kritéria a postupy pro hodnocení výsledků výkonu žáků na pracovišti.

Jednotky výsledků učení využívají na národní úrovni principy Evropského systému pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) podporující celoživotní učení, mobilitu žáků a učitelů a flexibilitu vzdělávacích cest k získání kvalifikace. V prodloužení projektu Pospolu vytvářely střední odborné školy jednotky výsledků učení určené pro odborné praxe v různých oborech vzdělání. Do tvorby jednotek se zapojily jak školy, které si již v rámci pilotáže či monitoringu jejich tvorbu vyzkoušely a v praxi ověřily, tak školy, pro něž byla účast v projektu novinkou.

Přínos jednotek spatřují odborné školy zejména v tom, že se jim podařilo zkvalitnit odbornou praxi po obsahové stránce a také si její obsah ve spolupráci se sociálním partnerem lépe naplánovat. „Společně s cestovní agenturou JK Travel jsme připravili jednotku výsledků učení Balíček služeb. Žáci, kteří půjdou v příštím školním roce do agentury na praxi, budou přesně vědět, jaké činnosti budou vykonávat a podle jakých kritérií budou hodnoceni, což vnímám jako velmi přínosné jak pro žáky, tak pro firmu,“ popsala Bc. Denisa Landová ze SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, která se do projektu Pospolu zapojila v době jeho prodloužení.

Na Střední škole informatiky a ekonomie DELTA, s.r.o. v Pardubicích realizovali odbornou praxi podle principů ECVET již druhým rokem. „Vytváření jednotek výsledků učení se nám osvědčilo, plánujeme je proto využívat při odborných praxích dlouhodobě,“ uvedl ředitel školy Ing. Jiří Formánek. Jak doplnil, jednotky výsledků učení jsou zárukou, že se žáci při odborné praxi skutečně naučí to, co se naučit mají, praxe je tedy pro žáky přínosná a baví je.

V prodloužení vznikly například jednotky výsledků učení pro obory vzdělání 28-44-M/01 Aplikovaná chemie, 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí, 36-47-M/01 Stavebnictví a 18-20-M/01 Informační technologie, které vytvářely tyto střední odborné školy: Masarykova střední škola chemická z Prahy 1, Střední průmyslová škola stavební v Liberci, Střední škola – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, s.r.o. a již uvedená DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o. v Pardubicích.

Nově si tvorbu jednotky výsledků učení vyzkoušely také střední odborné školy z Lysé nad Labem, Mladé Boleslavi, Prahy 2, Prahy 10 a výše zmíněného Berouna, které tvořily jednotky pro obory vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, 63-41-M/02 Obchodní akademie, 78-42-M/02 Ekonomické lyceum, 18-20-M/01 Informační technologie a 26-41-M/01 Elektrotechnika. Doposud tak vzniklo 16 obsahově zajímavých jednotek. Všechny jednotky výsledků učení budou po skončení projektu k dispozici v Modulu Pospolu na Metodickém portále RVP.CZ.