Pospolu zavádí v českém prostředí prvky ECVET, které usnadní školám a firmám vzájemnou spolupráci

Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je jednou z evropských aktivit, které podporují mobilitu lidí. Usnadňuje totiž přenos znalostí a dovedností, které žák získá na zahraniční stáži, do jeho domovské školy. ECVET tak podporuje spolupráci škol a podniků a zároveň přispívá ke zvýšení kvality i počtu stáží žáků středních odborných škol. 

Spolupráce škol a firem spočívá v tom, že se nejprve vysílající i hostitelská instituce předem dohodnou, co bude žák v souladu s jeho vzdělávacím programem na stáži dělat – jaké dovednosti a kompetence by měl na stáži získat. Tato „náplň“ stáže, tedy soubor předpokládaných znalostí, dovedností a kompetencí, je definována v tzv. jednotce výsledků učení. Ta se skládá ze tří částí: popisu jednotek učení (znalosti, dovednosti, kompetence), pracovních úkolů (vedoucí k získání daných výsledků učení) a zkušebních úkolů (hodnocení a ověření získaných výsledků učení). Rozsah a počet jednotek výsledků učení musí být nastaven tak, aby se dal zvládnout během předem domluvené doby stáže, tj. 2-4 týdnů.

Jednotky výsledků učení pak hostitelská instituce ohodnotí a zaznamená, a vysílající instituce je žákovi uzná, aniž by je musela znova ověřovat. Kreditem se v ECVETu rozumí přidaná hodnota toho, co se člověk během stáže naučí (nikoli bodové ohodnocení zkoušek) –  absolventi stáží si zvýší svůj kredit.

Prvky ECVET zavádí v českém prostředí od konce roku 2012 projekt Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením v odborném vzdělávání v praxi. Koncem května proběhl třídenní seminář s účastí zahraničních lektorů s názvem Jak zefektivnit spolupráci škol a podniků - Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání.

Příklady dobré praxe ze zahraničí najdete v publikaci Jednotky výsledků učení a vzdělávací moduly na podporu mobility v rámci ECVET.

Informaci o šetření mezi školami a zaměstnavateli najdete v tiskové zprávě NAEP Více než polovina zaměstnavatelů zohledňuje při výběru nových zaměstnanců to, zda absolvovali pracovní stáž.

Více informací o stážích ECVET najdete v článku EU podporuje stáže v odborném vzdělávání.

Více informací o ECVET najdete na www.ecvet.cz.