Klady a rizika duálního vzdělávání

4.6.2014 Týdeník školství 22/2014 - Rok 2015 by měl být Rokem technického vzdělávání. Podle Marcela CHLÁDKA, ministra školství, je nutné podpořit technické vzdělávání, a zajistit tak dostatek technicky vzdělaných odborníků pro potřeby firem. Jednou z forem podpory odborného vzdělávání je i zavedení duálního vzdělávání, přesněji řečeno prvků duálního vzdělávání. Ty už v praxi realizuje několik škol, které se zapojily do projektu Pospolu. Zajímalo nás proto, jaké zkušenosti s duálním vzděláváním mají, jaké klady v prvcích duálního vzdělávání spatřují, ale také jaká rizika s sebou duální vzdělávání nese. Oslovili jsme nejen školy, které jsou do projektu zapojeny, ale i ty, které ho nevyužívají.

Nejdříve však vysvětlení Lucie ŠNAJDROVÉ z Národního ústavu pro vzdělávání:

Klasický duální systém je zaveden v německy mluvících zemích (Německu, Rakousku, Švýcarsku). Jeho základním rysem je skutečnost, že žák má dvojí status. Ve škole je žákem a s podnikem má uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu. Podle ní se žák zavazuje, že po vyučení do podniku nastoupí, a naopak podnik se zavazuje, že mu zajistí pracovní místo (často již v průběhu přípravy specifikované).

Celý článek k dispozici zde.