Koncepční studie a navrhovaná opatření

Analytický dokument projektu Pospolu vydaný v r. 2015. 

Koncepční studie zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit. Podkladem studie jsou nejen data z pilotních partnerství Pospolu, ale též dotazníkové šetření v úvodu projektu, srovnání se zahraničím a průběžné diskuse se sociálními partnery o jejich potřebách.

V závěru studie je představeno celkem 13 systémových opatření, která jsou pro snadnější uchopení řazena do čtyř priorit:

  • první a druhá priorita podporují především rozsah a kvalitu konkrétní spolupráce škol a firem,
  • třetí priorita předpokládá významné změny v řízení systému odborného vzdělávání ve smyslu koordinace a je tedy podmíněna dohodou příslušných aktérů,
  • čtvrtá priorita předpokládá významnější změny školského systému ve směru větší flexibility.

Ke stažení:

Koncepční studie projektu Pospolu Koncepční studie projektu Pospolu (4,29 MB)

Závěry koncepční studie Závěry koncepční studie (714,54 KB)