Kouč Vám pomůže podívat se na spolupráci z jiného úhlu pohledu

V Pospolu probíhají od února 2014 na různých místech ČR zdarma vzdělávací akce zaměřené na spolupráci škol a firem - tematické a informační semináře, kurzy, koučování a oborově zaměřené workshopy. Průběh akcí a další zajímavosti popisuje v rozhovoru Ludmila Luxová, manažerka aktivity projektu, která má vzdělávání v projektu na starosti.

Komu jsou vzdělávací akce určeny, kdo se jich může zúčastnit a co se tam naučí?

Na vzdělávací akce se mohou přihlásit jednak vedoucí a pedagogičtí pracovníci středních škol, ale také zástupci firem či zřizovatelů škol. Kromě plánovaných akcí rádi pro zájemce připravíme i vzdělávání na míru, např. přímo v konkrétní škole. A co se tam naučí? Účastníkům se snažíme poskytnout informace a rozšířit jejich kompetence pro podporu spolupráce škol a podniků a nabídnout jim možnost sdílet vlastní zkušenosti a příklady dobré praxe.

Kolik už proběhlo v Pospolu vzdělávacích akcí?

Od února 2014 proběhlo již více než šedesát kurzů, téměř dvacet koučování a přes dvacet oborově zaměřených workshopů. Akcemi prošla dohromady už více než tisícovka účastníků.

O jaké téma kurzů a koučování je zatím největší zájem?

Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější jsou kurzy na téma Podpora a rozvoj mobility na středních školách - možnosti využití ECVET, který na národní úrovni umožňuje naplánování a zefektivnění spolupráce škol s firmami a přináší výhody jak pro žáky a školy, tak i pro firmy. Aktuálně je zajímavé i téma Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách.

Pokud jde o koučování, zájem o témata je zatím vyrovnaný a záleží spíše na místě konání akce než na tématu.

Jak probíhají koučování a workshopy? Jaký je rozdíl mezi koučováním a workshopem?

Workshopy jsou koncipovány jako jednodenní, pětihodinová, prezenční  vzdělávací aktivita, při které mají účastníci možnost získat informace o dění i výstupech projektu Pospolu a diskutovat se zástupci projektu i s kolegy učiteli v rámci jedné skupiny oborů. Koučování využívá moderní metody spolupráce s profesionálním koučem, jenž je pro koučované partnerem, průvodcem či spolupracovníkem, který jim neradí ani nedoporučuje, ale může klást podnětné otázky a podněcuje nové perspektivy a různé pohledy na věc. Jednou z výhod koučování je určitě i pomoc při nacházení vlastních zdrojů potřebných k realizaci záměrů a cílů. Koučování probíhá po částech, nejdříve jako skupinový seminář dvojic reprezentujících spolupráci škol a firem, tedy vždy jeden zástupce školy a jeden zástupce firmy, následně probíhá samostudium a individuální konzultace každé dvojice s koučem.

Jak akce hodnotí pedagogové? V čem jsou jim prospěšné pro jejich další práci?

Na kurzech a workshopech účastníci oceňují zejména možnost získat nové informace, také názory a zkušenosti ostatních účastníků, ale i prostor k vyjádření potřeb své školy a možnost vyjádřit se ke školství a vzdělávání jako takovým. Dalším přínosem, který účastníci ve zpětné vazbě zmiňují, je možnost sdílet příklady dobré praxe i příležitost nahlédnout, jak spolupráci školy a firmy realizují jinde, a možnost diskutovat praktické problémy odborného vzdělávání. Na vzdělávání formou koučování pak účastníci pozitivně hodnotí například možnost ujasnit si, co mohou škola i firma vzájemnou spoluprací získat, jaké ke spolupráci potřebují podmínky, co si vzájemně nabízejí a také možnost nahlédnout pod profesionálním vedením kouče na problematiku z jiného úhlu pohledu.

Diskutují účastníci na akcích a vyměňují si navzájem své zkušenosti? Co z diskuzí vyplývá?

Tvůrčí a otevřená atmosféra, kterou dokážou dobře motivovaní účastníci vytvořit, vybízí ke sdílení zkušeností a možnosti vzájemně si pohovořit o tom, jak spolupráce školy a firmy v praxi funguje.  Z diskuzí samozřejmě vyplývají i překážky, které se mohou spolupráci, a vlastně i celému odbornému vzdělávání, stavět do cesty. Zástupci škol a firem si tak mohou uvědomit i některé problémy, které do dané spolupráce mohou vstoupit, a zároveň mají možnost vyjádřit se k nim a třeba i specifikovat, co by k lepšímu nastavení spolupráce mohlo přispět na systémové úrovni.

Kde se mohou zájemci o účast na akcích přihlásit a jak?

Kalendář vzdělávacích akcí spolu s přihlašovacím formulářem je k dispozici na webových stránkách www.projektpospolu.cz/kalendar.

Kurzy

Možnosti zapojení sociálních partnerů do profilové maturitní zkoušky na středních odborných školách

15. 1. 2015 Plzeň

27. 1. 2015 Liberec

3. 2. 2015 Karlovy Vary

24. 2. 2015 Praha

Koučování

Jak rozvíjet kompetence učitelů a instruktorů pro efektivní spolupráci s partnery

20. 1. 2015 Ostrava

22. 1. 2015 Pardubice

(Pozn. V tématech Jak prohlubovat spolupráci ze strany školy se sociálními partnery a jak podporovat motivaci firem k větší strategické spolupráci se školou budou další termíny pravděpodobně ještě vypsány.)

Workshopy dle skupin oborů

13. 1. 2015 Praha - sk. 34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

21. 1. 2015 Praha - sk. 79 - Obecná příprava

28. 1. 2015 Praha - sk. 78 - Obecně odborná příprava

4. 2. 2015 Praha - sk. 39 - Speciální a interdisciplinární technické obory

Termíny a místa akcí se mohou měnit podle počtu přihlášených osob.

Aktuální přehled najdete na www.projektpospolu.cz/kalendar.

Akce organizačně zajišťuje dodavatelská společnost BNV Consulting

Lucie Šnajdrová