Kurz Instruktor praktického vyučování prohloubil vzájemnou důvěru mezi školou a sociálními partnery

Na samém konci srpna proběhl kurz Instruktor praktického vyučování na Střední a Vyšší odborné zdravotnické škole v Kladně, Havířské ulici pod vedením lektorek Mgr. Zuzany Volné a Ing. Zuzany Ekrtové.

Jste první z devíti zapojených škol, která má celý kurz zdárně za sebou. Zajímalo by nás, co vás vedlo k rozhodnutí pustit se do takového kurzu a jak jste vybírali účastníky.

Tematika kurzu nás oslovila, neboť v praxi na odborných pracovištích vidíme, jak je podobné školení potřebné. Účastníky kurzu jsme vybírali z řad našich prověřených sociálních partnerů. Oslovili jsme Domov seniorů Nové Strašecí a Domov Pod Lipami ve Smečně. Ředitelé obou sociálních zařízení nám vyšli ochotně vstříc a vybrali každý po třech zaměstnancích. V případě pracovníků z Nového Strašecí se jednalo o naše téměř čerstvé absolventy, zaměstnanci smečenského zařízení byli o generaci starší. V obou zařízeních se s absolventy kurzu počítá jako s klíčovými pracovníky pro vedení odborných praxí nejen pro naši školu. Oba zaměstnavatelé účastníky uvolnili v rámci dalšího vzdělávání.

Jaké jsou vaše pocity a co se vám zdálo užitečné?

Kurz se konal přímo v počítačové učebně školy, kde měl každý účastník k dispozici počítač a tudíž i celý kurz mohl probíhat online a účastníci pracovali přímo v prostředí LMS moodle. Všichni obdrželi také tištěné materiály pro samostudium a domácí přípravu. Práce s technikou byla pro účastníky bezproblémová, možnost skládat test v klidu z domova a mít k dispozici všechny své materiály účastníci velmi oceňovali.


Kurz Instruktor praktického vyučování

Kurz pro instruktory praktického vyučování pořádaný na Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické v Kladně

Jako nesmírně užitečný se ukázal praktický den na reálném pracovišti. Většina účastníků si uvědomila význam a důležitost pečlivé přípravy výuky, především ve vazbě na realitu každého pracoviště. Odhalené chyby jsme tak na místě redukovali a uváděli na pravou míru.

Jaké jsou reakce účastníků z hlediska obsahu a potřebnosti kurzu pro jejich rozvoj? Dozvěděli se něco nového a pro ně užitečného?

Myslím si, že kurz se účastníkům líbil. Ze zkušenosti vím, že setkávání lidí ze stejné branže je vždy pro všechny přínosné a obohacující. Z počátku měli asi účastníci obavy, nevěděli, co je čeká. S kolegyní jsme se snažily pojmout kurz neformálně a přátelsky a případné obavy jsme myslím záhy rozptýlily. Postupně se rozproudila diskuze, téměř u každého tématu jsme něco probírali. Kromě nových informací a znalostí (pro většinu účastníků byla témata skutečně nová a neznámá) jsme doufám posílili touhu a snahu se něco nového učit, neustrnout a nebát se. Všichni jsme se seznámili, příště už k sobě budeme přistupovat s důvěrou a na pracovištích víme, na koho se obrátit. Kurz byl nepochybně dobrou reklamou i pro školu, otevíráme nový obor VOŠ Sociální práce a jeden z účastníků k nám jde studovat.

Měla by vaše škola zájem tento kurz v budoucnu dále využívat?

Kurz bychom rádi dále využívali, vyvěsíme upoutávku na školní stránky. Uvidíme, zda bude ze strany našich sociálních partnerů zájem, na pracovištích se budu o této možnosti zmiňovat. Kurz je nepochybně přínosný pro obě strany – pro školu i odborná pracoviště.

Účastníci kurzu si vybrali možnost zpracovat jako samostatnou domácí práci přípravu na učební jednotku. Máte pocit, že jim to něco přineslo a mohli si tak třeba uvědomit souvislosti mezi probíranými tématy a aplikovat je?

Pro účastníky byl tento způsob práce zcela nový. Viděli, že připravit si teoreticky program výuky na celé dopoledne není úplně jednoduché. Na odevzdaných materiálech bylo znát, kdo je zvyklý s podobnou administrativou pracovat, a pro koho to byl první pokus. Věřím, že kdybychom přípravu opakovali víckrát, všichni by ji časem bezchybně zvládli. Pokud budou účastníci kurzu získané znalosti využívat ve své praxi, určitě časem získají zručnost a sami zjistí, s jakými podklady se jim nejlépe pracuje. Bylo by fajn, kdyby instruktoři mohli začít fungovat v rámci nové kvalifikace a za svou práci pro žáky byli náležitě ohodnoceni. Doufejme, že se to podaří.