Nejhůř jsou podle zaměstnavatelů připraveni učni

30.7.2014 Novinky.cz - Z výsledků šetření mezi zaměstnavateli o uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce z let 2004–2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou zaměstnavatelé s připraveností absolventů škol spokojeni méně. Studie „Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – srovnání 2004–2013“ byla provedena mezi 2068 zaměstnavateli.

Z hlediska sledovaných kompetencí jsou podle názoru více než poloviny dotázaných nedostatečně připraveni především absolventi učebních oborů. Největší nedostatky se u nich projevily v souvislosti s pěstováním vztahu k získání nových vědomostí a dovedností, kde došlo k výraznému propadu.

Celý článek k dispozici zde.