Nová partnerství v pilotáži i v monitoringu již běží

Koncem měsíce února a začátkem března 2014 došlo k podpisu smluv s 11 novými partnerstvími pro pilotáž a se 3 partnerstvími v dobrovolném monitoringu.

Společně s 5 partnerstvími, která běží již od podzimu 2013, je do projektu touto formou zapojeno celkem 25 škol a 82 spolupracujících firem. Uvedených partnerství se účastní celkem 994 žáků v 21 oborech vzdělání, kteří ve sledovaném období v souhrnu absolvují téměř 200 000 hodin odborného výcviku či odborné praxe v reálném pracovním prostředí.

Nejvíce je zastoupena skupina oborů vzdělání Strojírenství a strojírenská výroba, konkrétně v oborech Mechanik opravář motorových vozidel a Mechanik seřizovač se účastní zhruba třetina žáků. Součástí spolupráce jsou též stáže učitelů ve firmách, výuka žáků odborníky z praxe, účast firem při profilové maturitní zkoušce a v jednom partnerství také podpora volnočasových aktivit žáků v IT formou soutěže.

Podrobné informace o složení a oborové skladbě jednotlivých partnerství jsou uvedena na stránce http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/pilotaz a http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/monitoring.