Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání

15.07.2014 CFOworld.cz - Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.

Smyslem zavedení byla potřeba prohloubit spolupráci škol a zaměstnavatelů, především v oblasti sdílení výrobních (učebních)prostředků, předáváni zkušeností a získávaní pracovních návyků žáků a studentů přímo na pracovišti poplatníka. V zájmu usnadnění orientace poplatníka – zaměstnavatele při využití možností daných touto změnou vydávají společnou informaci Ministerstvo financi, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Celý článek k dispozici zde.