Novinky o projektu Pospolu - 11. října 2013

Vážení zájemci o novinky projektu Pospolu,

rádi bychom Vás informovali o tom, že pravděpodobně koncem října 2013 bude vyhlášeno další výběrové řízení na pilotáž modelů spolupráce škol a firem. Nové výběrové řízení je otevřenější vůči všem uchazečům, rozšiřuje se počet oborů a je možné do něj zahrnout i malá partnerství. Více informací o pilotáži najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/pilotaz. Pro lepší orientaci v problematice veřejných zakázek jsou pro zájemce připravena doporučení pro přípravu nabídky do veřejné zakázky. Pokud byste chtěli šířit informaci o pilotáži dále, např. na svém webu, připravili jsme stručnou aktualitu o této aktivitě.

Další novinkou v aktivitách projektu Pospolu je dotazníkové šetření, které probíhá od konce září 2013 na všech středních a vyšších odborných školách a u vybraných zaměstnavatelů. Na šetření budou navazovat hloubkové rozhovory se zástupci vybraných škol a zaměstnavatelů. Školy budou osloveny společností STEM/MARK, zaměstnavatelé společností TREXIMA. Cílem šetření je zmapovat současný stav spolupráce škol a zaměstnavatelů, zejména překážky, které ve spolupráci brání. Vyjádřením svých potřeb a očekávání v této oblasti můžete napomoci formulování legislativních opatření vedoucích k odstranění zjištěných bariér spolupráce. Děkujeme Vám za Vaši účast v tomto šetření.

V současné době hledáme mezi pedagogickými pracovníky autory pro zpracování případových studií pro všechny skupiny oborů kromě oborů zahrnutých v pilotáži. Případové studie popisují konkrétní příklad spolupráce školy s firmou/firmami a budou sloužit jako inspirace pro další školy a sociální partnery v oboru. Více informací najdete na http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/pripadove-studie.

S pozdravem

Lucie Šnajdrová, PR projektu Pospolu
e-mail: lucie.snajdrova@nuv_cz

Infolinka projektu: 774 645 062, pracovní dny od 9.00 do 15.00

Projekt POSPOLU je zaměřen na podporu spolupráce škol a firem při odborném vzdělávání.
Informace o projektu naleznete na stránkách www.nuv.cz/pospolu.
K odběru novinek se můžete přihlásit na adrese www.nuv.cz/pospolu/registrace.