Pospolu v České televizi

Dne 30. července 2013 odvysílala Česká televize reportáž o pilotáži projektu Pospolu.


Reportáž najdete na:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/236475-projekt-pro-lepsi-vzdelavani-zaku-ma-zabranit-upadku-prumyslu/Článek k reportáži:

Projekt pro lepší vzdělávání žáků má zabránit úpadku průmyslu

Praha - Budoucnost české ekonomiky ohrožuje nedostatečná technická kvalifikace mladých zaměstnanců. Prohlásil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) Pavel Juříček. K řešení situace podle něj má přispět projekt Pospolu, který SPČR připravuje společně s ministerstvem školství a který má přispět k lepší přípravě středoškoláků pro firemní praxi. Projekt počítá s intenzivnější spoluprácí podniků a škol, do 8. srpna se firmy mohou hlásit k účasti v jeho pilotní fázi.


Všichni chtějí na humanitní obory, uplatnění ale vázne

Na nedostatek technicky vzdělaných středoškoláků a učňů dlouhodobě poukazují ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu a obchodu i politické strany. Převažující zájem mladých lidí o humanitní obory podle nich vede k nerovnováze na trhu práce, kdy podniky nemají dost kvalifikovaných techniků, zatímco absolventi humanitních škol často končí na úřadech práce.

Hospodářská krize podle Juříčka ukázala, že lépe se s oslabením vypořádaly země, kde má silnou roli průmysl. Česko mezi takové státy patří, podle Juříčka by tomu tak v budoucnu ale už být nemuselo. "Dnes už nemáme s kým konstruovat, nemáme s kým vyrábět," varoval. "Generace techniků postupně odchází a do budoucna by celá tato situace nevzdělanosti technických oborů by mohla ohrožovat ekonomiku České republiky,"dodal.

SPČR tomu chce bránit zavedením podobné praxe, která již funguje například v Německu. Ve vzdělávání by se mělo přihlížet k potřebám trhu práce, takže by učební obory vycházely z reálných potřeb firem. Podniky by se pak na vzdělávání podílely prostřednictvím firemních stáží pro učitele i žáky a zajišťováním odborného výcviku. "Vzdělávací systém bude odpovídat pracovnímu trhu," řekl Juříček, jak si představuje výsledek celého projektu. Dnes je podle něj situace opačná a vzdělávací systém se staví podle požadavků rodičů, ale nebere ohled na využitelnost jednotlivých vzdělávacích oborů v praxi.

Zájem firem o projekt je obrovský

Projekt Pospolu je z větší části spolufinancován z evropského sociálního fondu, stát se na něm podílí patnácti procenty. Do projektu se může zapojit celkem dvacet pět škol a minimálně stejný počet firem, které utvoří dvojice či trojice. Mezi ně se rozdělí celkem 53 milionů korun, většina prostředků je ale určena přímo pro studenty a školy. Každá dvojice by měla získat podle předběžného rozpočtu 1,75 milionu korun. Studentům budou z peněz hrazeny například bezpečnostní pomůcky, cestovné do firem, ale i čas zaměstnanců, kteří se budou o praktikanty starat. Studenti si tak budou moci na nečisto vyzkoušet, jaké to je, pracovat ve firmě. V jiném případě přijdou experti firem přímo do škol a v jejich dílnách budou studentům ukazovat věci z praxe. 

přehrát video

Juříček také uvedl, že mezi českými podniky je o účast v projektu Pospolu velký zájem. Zároveň podotkl, že projekt je sice zaměřen především na střední školy, SPČR by ale do budoucna chtěl vytvořit obdobný projekt i pro základní školy, aby vzbudil zájem o technické obory i u mladších dětí.

Projekt podporuje i Česko-německá obchodní a průmyslová komora. "Jde o budoucnost České republiky, o její atraktivitu," uvedl prezident komory Rudolf Fischer. "Česko už není zemí s nízkými náklady na pracovní sílu. Kvalifikace zaměstnanců je jedním z motorů, které jí mohou přinést větší konkurenceschopnost," zdůraznil.

Zdroj: ČT24, ČTKZnění reportáže:

Přemysl ČECH, moderátor

--------------------

Jen týden mají firmy a střední školy na to, aby se mohly zapojit do pilotního projektu Svazu průmyslu a dopravy a ministerstva školství s názvem Pospolu. Ten má zvýšit zájem o technické obory, ale také pomoci firmám najít kvalifikované zaměstnance. Mezi 25 dvojic rozdělí instituce 53 milionů korun. O projekt mají zájem hlavně firmy.

Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka

--------------------

90 tisíc, tolik studentů každým rokem ukončí středoškolské vzdělání, i přes zdánlivě velké číslo je to podle firem i státních institucí málo. Absolventům chybí často odborná kvalifikace.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

--------------------

My bezpochyby potřebujeme nejen konstruktéry a technology s vysokoškolským vzděláním. Ta atmosféra v těch firmách je postavena hodně také na těch středoškolácích.

Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka

--------------------

A právě nejen jim teď přichází na pomoc Svaz průmyslu a dopravy s ministerstvem školství. Nový projekt je zaměřen hlavně na studenty středních odborných škol s technickým zaměřením právě o takové absolventy je v současné době největší zájem. V rámci pilotního programu s názvem Pospolu rozdělí instituce mezi 25 škol z celé České republiky a minimálně stejný počet firem 53 milionů korun.

Jitka POHANKOVÁ, náměstkyně, Národní ústav pro vzdělávání, MŠMT

--------------------

Z 85 % financován z evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka

--------------------

Každá dvojice nebo trojice získá na svou spolupráci podle předběžného rozpočtu 1 milion 750 tisíc.

Pavel JUŘÍČEK, viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR

--------------------

Uvidíme, na kolik škol se do toho s námi přihlásí, ale ze strany firem je obrovský zájem.

Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka

--------------------

Z peněz budou studentům například hrazeny bezpečnostní pomůcky. Cestovné do firem, ale také čas zaměstnanců, kteří se o praktikanty budou starat. Jestli jsou částky optimální, ale ukáže až čas. Studenti si tak budou moci nanečisto vyzkoušet, jaké to je pracovat ve firmě a co všechno musí v reálném pracovním životě umět.

Pavel ROMAN, viceprezident, Česko-německá obchodní a průmyslová komora ČR

--------------------

Druhá možnost je, že expert z té firmy jde do školy a na dílnách, kde už to vybavení existuje, učí ty žáky operace, které jsou používány v praxi.

Barbora KLADIVOVÁ, redaktorka

--------------------

Výhodné ale budou spolupráce i pro samotné firmy. Ty totiž dostanou slevy na daních. Pokud bude projekt Pospolu úspěšný, měl by se v příštích letech rozšířit i o další netechnické obory. Barbora Kladivová, Česká televize.

Zdroj: ČT