Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Publikace pro skupinu oborů 34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie byla vydána v projektu Pospolu v r. 2015.

Publikace zahrnuje dva pohledy na přípravu žáků ke vstupu na trh práce: jeden z hlediska studia v oborech kategorie dosaženého vzdělání H − střední odborné vzdělání s výučním listem a L − úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, druhý pak z hlediska přípravy žáků v oborech kategorie dosaženého vzdělání M − úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení). Publikace je určena učitelům odborných předmětů, zástupcům ředitele pro praktické vyučování a dalším zaměstnancům školy, kteří zajišťují praktické vyučování nebo se na něm jiným způsobem podílejí. Zároveň je ale tato příručka určena i sociálním partnerům školy, resp. potenciálním zaměstnavatelům absolventů v oborech vzdělání skupiny oborů 34, protože publikace poskytuje základní vhled do sociálně-pedagogických aspektů, obsahové náplně a organizace odborného vzdělávání.

Autorský kolektiv: PaedDr. Jiří Cikán, Vladimír Lukeš

Publikace je součástí edice Z praxe škol.

Publikace ke stažení zde.