Profilová část maturitní zkoušky

Publikace vydaná v r. 2015 v projektu Pospolu pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost.

Publikace je určena školám jako zdroj informací, příkladů a inspirace pro přípravu profilové části maturitní zkoušky. Zabývá se formou praktické zkoušky. Kromě obecných informací k profilové části maturitní zkoušky a praktické zkoušce předkládá konkrétní příklady realizace této formy ze škol s rozpracováním organizace, hodnocení a ukázek zadání v návaznosti na ověřované kompetence.

Autorský kolektiv:

Ing. Renáta Humeniuková (vedoucí týmu), Ing. Jitka Nováková, Ph.D. (vedoucí týmu), RNDr. Julie Kvasnicová, Mgr. Jarmila Lavičková, Mgr. Petra Vrtělková

Publikace je součástí edice Profilová maturitní zkouška.

Ke stažení zde zde (2,56 MB).