Projekt Pospolu nabízí zdarma vzdělávací akce pro učitele, zřizovatele škol i zástupce firem

Od konce ledna 2014 do května 2015 budou ve všech regionech ČR v rámci projektu Pospolu – Podpora spolupráce škol a firem zdarma probíhat vzdělávací kurzy a semináře pro pedagogické pracovníky, zřizovatele škol a zástupce firem. Cílem seminářů a kurzů je přiblížit účastníkům moderními vzdělávacími metodami možnosti vedoucí k prohloubení a zkvalitnění spolupráce škol a firem.

Celkem proběhne:

- 75 tematicky zaměřených kurzů pro pedagogické pracovníky,
- 25 koučování dvojic z partnerské školy a firmy a
- 30 workshopů zaměřených na výměnu zkušeností v dané skupině oborů.

Účastníci se během vzdělávacích akcí naučí mj. využívat nové prvky a nástroje, které povedou k větší transparentnosti a kvalitě výuky, praxí i absolventů. Dále se seznámí s modely spolupráce škol a firem, které popisují průniky zájmů školy a firmy v jednotlivých skupinách oborů a které tak mohou pomoci identifikovat možné formy spolupráce. Pomocí popisné šablony se pedagogové i zástupci firem naučí plánovat vzájemnou spolupráci tak, aby byla transparentní – aby se všichni zapojení aktéři předem dohodli, co se žák má při praxi na pracovišti firmy naučit tak, aby to vyhovovalo firmě, škole i samotnému žákovi. Naučí se také vzájemnou spolupráci vyhodnotit.  Připravenou šablonu mohou pak pedagogové využít k inovaci ŠVP s ohledem na potřeby zaměstnavatelů ve svojí škole.

Anotace, termíny a místa konání jsou uvedeny na http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/vzdelavaci-akce, kde se lze na akce také přihlašovat prostřednictvím stránek firmy BNV Consulting, která je organizuje.

Více informací o projektu Pospolu najdete na www.projektpospolu.cz. Zájemci se mohou registrovat k odběru novinek o aktuálním dění v projektu na adrese www.projektpospolu.cz/registrace.