Projekt Pospolu – spolupráce škol a firem jinak a lépe

29.1.2014 Cílem projektu Pospolu je podporovat spolupráci škol a firem tak, aby z odborných škol vycházeli absolventi škol lépe připravení na požadavky trhu práce. Mimo jiné se projekt zaměřuje zejména na prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí podniků a firem a na vyhledávání dalších možností spolupráce škol a firem nad rámec odborného výcviku a odborné praxe realizovaných ve firmách.

O projektu hovoříme s Petrem Bannertem, ředitelem odboru vzdělávání MŠMT

Celý rozhovor k dispozici zde.