Komise sociálních partnerů

Projekt Pospolu byl ukončen k 31. říjnu 2015. Všechny výstupy projektu najdete na Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz na adrese http://pospolu.rvp.cz/. Na uvedeném místě budeme také příležitostně představovat novinky z oblasti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů. K odběru novinek se můžete přihlásit na stránce http://pospolu.rvp.cz/prihlaska-newsletter.


Zájmy sociálních partnerů v rámci projektu reprezentovala třináctičlenná komise sociálních partnerů, která byla ustavena řídícím týmem projektu POSPOLU v lednu 2013.

Složení komise bylo zvoleno s ohledem na zaměření projektu na technické obory. Členy komise sociálních partnerů byli zástupci zaměstnavatelských svazů (Svaz průmyslu a dopravy, Sdružení automobilového průmyslu, Svaz strojírenské technologie, Česko-německá obchodní a průmyslová komora), dále zástupci vysokých a středních škol, zaměstnavatelů, Ministerstva průmyslu a obchodu a krajů. Úloha komise sociálních partnerů byla poradní.

Zástupci zaměstnavatelů v technických oborech dlouhodobě volají po větší spolupráci škol a firem a posílení prvků duálního systému ve vzdělávání. Zástupci sociálních partnerů hráli v projektu důležitou roli od počátku – z jejich iniciativy a na základě jejich požadavků projekt vznikl a byl prosazen, sociální partneři se také výrazně podíleli na jeho plnění a úkolech.

Komise se podílela na:

  • informování škol, zaměstnavatelů, zřizovatelů a dalších sociálních partnerů o cílech a průběhu projektu,
  • tvorbě a připomínkování obecných a aplikovaných modelů spolupráce,
  • výběru oborů a návrhu zadání pro pilotní ověření,
  • průběžné a závěrečné evaluaci ověřování modelů,
  • formulaci doporučení pro závěrečnou zprávu projektu,
  • návrhu legislativních doporučení.

Řekli o projektu

Statut komise sociálních partnerů