Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu

2.7.2014 AHK -  Regionální kancelář Plzeň Obchodní a průmyslové komory Regensburg a Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Asociace hospodářských komor Jihozápad uspořádaly ve středu 25. června ve Vědeckotechnickém parku v Plzni workshop s názvem „Společně pro kvalifikovanou pracovní sílu“. Pozvání ke společnému kulatému stolu přijalo téměř 40 zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, středních škol, klastrů a významných zaměstnavatelů.

Vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Ing. Kotorová z Finančního ředitelství Plzeňského kraje seznámila účastníky workshopu s legislativními úpravami umožňujícími daňové odpisy nákladů vynaložených na odborné praxe žáků.  Firmy, které půjdou cestou spolupráce se středními a vysokými školami a investují do vzdělávání svých potenciálních budoucích zaměstnanců, mohou od letošního roku ze základu daně odepisovat pořízené stroje i všechny ostatní náklady vynaložené na žáky. Toto daňové zvýhodnění by mělo podpořit zájem firem o odbornou přípravu žáků a studentů ve firemním reálném prostředí a s moderním technickým vybavením.

Celý článek k dispozici zde.