Spolupráce škol a firem na Metodickém portálu RVP.CZ

V rámci projektu Pospolu vznikají dva nové moduly na Metodickém portálu RVP.CZ - BURZA a POSPOLU. Zatímco burza je na adrese http://burza.rvp.cz přístupná již od října 2014, spuštění modulu POSPOLU se plánuje na začátek druhého pololetí školního roku 2014/15.

Do modulu BURZA můžete zdarma vkládat a spravovat tu libovolný počet svých inzerátů pro cílovou skupinu školy, učitelé, žáci, rodiče a partneři rodiny ve vzdělávání. Inzerát se musí týkat primárně vzdělávání v některé z kategorií burzy. Inzeráty jsou přístupné všem návštěvníkům portálu bez registrace.

V burze uvítáme Vaše nabídky na realizaci odborného výcviku či odborné praxe (nebo stáží) žáků ve firmách a u jiných partnerů, pronájmy a zápůjčky zařízení pro zkvalitnění zázemí pro výuku, termíny Vašich dnů otevřených dveří, upoutávky na Vaše soutěže a přehlídky, volné kapacity odborníků z praxe na spolupráci se školami. Diskutovat k modulu BURZA můžete na http://goo.gl/wPQEwY.

Průběžně běží soutěž o zajímavé inzeráty v sekci odborné vzdělávání. Věříme, že Vám nový modul Metodického portálu zjednoduší propagaci toho dobrého, co ve Vaší škole/firmě děláte. Nebo naopak – díky modulu BURZA získáte inspiraci či navážete konkrétní spolupráci s lidmi, školami, zaměstnavateli.

Kategorie burzy

  • Odborný výcvik
  • Odborná praxe a maturitní zkouška (např. témata profilové maturitní zkoušky)
  • Další vzdělávání a stáže (např. DVPP, koučování, mentoring, stáže učitelů)
  • Volnočasové aktivity
  • Stipendia, brigády a exkurze (např. stipendia, brigády, exkurze)
  • Navázání spolupráce
  • Pozvánky na akce (např. dny otevřených dveří, veletrhy, soutěže)
  • Hmotný materiál, zařízení (např. učebnice a knihy, pomůcky do výuky, vybavení)
  • Prostory (např. ubytování, akce)
  • Pracovní příležitosti

Modul POSPOLU bude obsahovat databázi výstupů projektu, adresář pilotních škol, firem a jejich sociálních partnerů, metodiku práce s modely projektu Pospolu, vstup do modulu BURZA portálu a rozhraní pro konzultační centrum NÚV pro poskytování poradenství ve věcech práce s ŠVP a nastavování obsahu výuky.

Petr Naske