SST informuje - O projektu: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť

7. 4. 2015  Technický týdeník - Rok 2015 je vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání a nejen proto si Svaz strojírenské technologie dává za cíl podpořit střední odborné školství technického zaměření prostřednictvím konkrétních kroků. Jednou z forem této podpory je realizace projektu, který přibližuje výuku na školách podnikové praxi.

SST je nositelem projektu Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057. V tomto projektu se nejedná pouze o možnost dodat zapojeným školám speciální vybavení, ale také o proškolení učitelů a žáků do té míry, aby získali znalosti o nových technologiích, a tím i nových potřebách, které vycházejí z konkrétní výroby v rámci strojírenského odvětví.

Učitelé tedy vstoupili na půdu vysokých technických škol s jasným cílem – seznámit se s novinkami v oblasti mechatroniky. První otázka přednášejících z řad vysokoškolských profesorů v rámci tréninku učitelů škol zapojených do projektu byla: "Víte co je to mechatronika?" Odpovědi byly mnohdy překvapivé a jen podpořily názor, že realizace podobného projektu je více než prospěšná, ne-li nezbytná.