Startujeme novou spolupráci firem a škol

Ekonom 24.1.2013 Do českého školství se zřejmě začlení prvky duálního vzdělávání, tedy model, kdy žák chodí na teorii a běžné předměty do školy a praxi absolvuje ve firmě. Díky tomu se například v Bavorsku daří významně snižovat nezaměstnanost. Projekt za více než 100 milionů korun má začít nabíhat od příštího školního roku.

Startujeme novou spolupráci firem a škol říká náměstek ministra školství Jindřich Fryč, který má pod palcem odborné vzdělávání

* Podniky si stěžují, že nemohou sehnat kvalifikované zaměstnance. Jak jim může ministerstvo školství pomoci?

            Naše role je v tomto směru do určité míry omezená. Reakce na požadavky podniků náleží především zřizovatelům středních škol. Ty se snažíme motivovat k tomu, aby podporovali obory, ve kterých dlouhodobě existuje významná poptávka po kvalifikované pracovní síle. A naopak utlumovali ty, ve kterých bude zaměstnatelnost nižší.

* Znamená to, že kraje dostanou od ministerstva více peněz na učňovské školství?

            Nejde o učňovské školství jako celek, ale o obory, po kterých je poptávka. Ministerstvo školství to může ovlivnit prostřednictvím toho, že hradí platy pedagogů a nepedagogů a poskytuje prostředky na ostatní neinvestiční výdaje.

* Budete také usilovat o změnu struktury středních škol?

            Pro nás je důležité, abychom udrželi jistou rovnováhu mezi oborovou nabídkou škol a poptávkou zaměstnavatelů a aby děti příliš nechodily na gymnázia na úkor odborného vzdělávání. Podle dlouhodobého záměru by se například neměl zvyšovat počet žáků přijatých do maturitního studia nad 70 procent.

* Jak ale přesvědčit žáky, kteří končí základní školu, respektive jejich rodiče, aby zvolili vzdělání technického směru?

            Poslední zhruba dva roky zaznamenáváme nárůst zájmu o odborné vzdělávání, což je rozhodně pozitivní trend. Kraje se snaží upozorňovat rodiče a žáky, že při volbě studia je také důležité, jakou budou mít po jeho dokončení šanci získat práci. Také podniky ukazují žákům, že odborné vzdělání může vést k získání zajímavé práce. Týká se to samozřejmě spíše žáků, u kterých jsou výsledky na hranici toho, zda je pro ně výhodnější jít na gymnázium, nebo na odbornou školu.

* Nedávno ministerstvo školství představilo projekt Pospolu, který má propojit teoretickou a praktickou výuku. Jak to má fungovat?

            Vycházíme ze zkušeností ze zahraničí, zejména z Německa, z Rakouska a ze Švýcarska, kde velmi úspěšně funguje systém duálního vzdělávání. Nyní zkoumáme možnosti zavedení některých jeho prvků u nás.

* V jaké fázi je projekt Pospolu a jak je financován?

            Je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je na něj celkem vyčleněno něco přes 100 milionů korun. Z nich více než polovina má jít na přímé projekty spolupráce mezi školami a firmami, které se mohou přihlásit ve výběrovém řízení. Postupně by měl projekt nabíhat od září 2013. Paralelně s tím poběží teoreticko-metodická část.

* Firmy pociťují nedostatek kvalifikovaných absolventů jako palčivý problém. Proč k němu vlastně došlo?

            V České republice donedávna platilo, že s vysokoškolským vzděláním má člověk vysokou pravděpodobnost získat dobrou a dobře zaplacenou práci. To se stejně jako v ostatních zemích mění. V dnešní době si rodiče daleko více uvědomují, že odborné vzdělávání neztratilo prestiž, ale naopak ji v sobě nese. Kdyby nedošlo k takové proměně myšlení, je s tím velice obtížné něco dělat. Můžete začít více omezovat některé druhy vzdělání, ale tím jsme si v minulosti opakovaně prošli a málokdy to přineslo něco, co by bylo společností pozitivně vnímáno a mělo pozitivní dopad na vzdělávání. Neměly by se uměle nastavovat bariéry pro to, aby žák někam spadl jen proto, že se jinam nedostal kvůli omezenému počtu míst.

***

V Česku ještě donedávna platilo, že s vysokoškolským vzděláním má člověk vysokou pravděpodobnost získat dobrou práci. To se však postupně mění.