Technické vzdělávání zůstává bolavým místem

17.9.2014 businessinfo.cz - Jednou z bariér konkurenceschopnosti české ekonomiky zůstává nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Aby se nadále nezvětšoval, podnikají zainteresované strany včetně Svazu průmyslu a dopravy ČR četná opatření. Stranou nestojí ani samotné firmy.   

Klíčovým problémem české ekonomiky, který trvale a dlouhodobě zmiňují zaměstnavatelé v šetřeních Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), je nedostatek je nedostatek technicky vzdělaných pracovníků. Realitou je, že vzhledem k malému počtu žáků technických učilišť se očekává další zhoršení situace. Odborníci neustále připomínají nevhodnou strukturu školského systému, který často produkuje absolventy v oborech, po nichž je na trhu práce nulová poptávka, zatímco těch, po nichž by zaměstnavatelé „sáhli všemi deseti", se často nedostává.

Celý článek k dispozici zde.