Více praxe pro studenty

17.6.2015 Liberecký deník - Zástupci stavebních firem a škol z Libereckého kraje se sešli, aby probrali současnou situaci ve vzdělávání a stavebnictví. Liberecký deník se zeptal ředitele liberecké stavební školy Radka Cikla, jak setkání probíhalo.    

* K čemu má setkání firem a škol sloužit?

Dnešní setkání je jedna z závěrečných konferencí projektu Pospolu, který řeší především problematiku odborných škol a praktického vyučování a praxe ve vztahu k odborným firmám. Projekt Pospolu řešil na několika úrovních, jak co nejefektivněji a za co nejmenších legislativních změn propojit školy s podniky. Samozřejmě nějaké legislativní změny budou potřeba.

* Jak vznikl projekt Pospolu?

Po roce 2009 vznikl větší impuls ze strany průmyslových podniků, které viděly nepříjemnou demografickou křivku a věděly, že budou potřebovat odborníky a že školství bylo a že do dneška je nastavené více na všeobecné vzdělávání. Nazákladě toho impulzu navštívily ministerstvo školství, které poté zadalo Národnímu ústavu pro vzdělávání, aby to v rámci projektů řešil.

* Jaká byla vaše role v projektu?

My jsme se podíleli na ověřování prvotních poznatků z projektu jako jediná škola z Libereckého kraje. Oslovili jsme stavební firmu Stylstav, která byla ochotná s námi spolupracovat a vzít žáky na odbornou praxi a při tom jsme ověřovali modely spolupráce, co by mohlo být lepší a čemu zároveň legislativa brání.