Vyhlášení soutěže o nejlepšího instruktora

20.2.2015 Novinky.cz - Praktické vyučování je nedílnou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Vedou ho instruktoři, kteří žákům předávají své znalosti a dovednosti. Nejlepší instruktoři mohou být nyní nominováni na cenu, kterou v rámci projektu Pospolu vyhlásilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.

K ocenění mohou školy, žáci i firmy nominovat instruktory z libovolných oborů vzdělání. Forma zdůvodnění či doporučení není stanovena, nicméně součástí nominace musí být stručný příběh, z něhož bude patrné, pro jaké kvality je instruktor navrhován. Přihlášky se uzavírají 20. března 2015, cena bude vyhlášena na závěrečné konferenci projektu Pospolu v květnu 2015.

Celý článek je k dispozici zde.