Výsledky projektu Pospolu zazněly na konferenci Spolupráce ve vzdělávání

Na jakém základě dnes funguje vztah mezi státem a firmami při podpoře odborného školství? Existují bariéry, které brání školám a firmám v efektivní spolupráci? Prodiskutovat zásadní otázky týkající se odborného vzdělávání bylo cílem panelové diskuse „Spolupráce ve vzdělávání“, která se uskutečnila 3. června 2015 ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

První blok diskuse se týkal účasti zaměstnavatelů na vzdělávacím procesu, druhý blok se zabýval cestami k řešení nedostatku pracovníků v technických profesích. Výsledky projektu Pospolu, který si klade za cíl navrhnout opatření vedoucí k efektivnější a snadnější spolupráci škol a firem, na setkání prezentoval hlavní manažer projektu Mgr. Petr Naske z Národního ústavu pro vzdělávání.

Na konferenci a v doprovodném programu byly představeny také aktivity SOU strojírenského společnosti Škoda Auto a.s. s firmou Škoda Auto a.s. Tato soukromá střední škola se také zapojila do nefinančního monitoringu projektu Pospolu, profil monitorovaného partnerství naleznete ZDE. Monitoring ověřoval spolupráci v zajištění odborného výcviku žáků i aktivity dále prohlubující spolupráci mezi školou a firmou – stáže učitelů na výrobních pracovištích firmy a přednášky odborníků z praxe pro žáky ve škole.

Diskusní setkání pořádalo vydavatelství ECONOMIA ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání, jež má zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 21. století a o technické obory. Akce se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Partnerem celé akce byla společnost Škoda Auto a.s.

Setkání bylo určeno pro manažery průmyslových podniků, vedení technických vysokých škol a jejich fakult, vedení středních škol s technickým zaměřením, zástupce státní správy a krajské samosprávy s odpovědností za oblast vzdělávání a trh práce v regionu.

Fotogalerii z konference a prezentace přednášejících si můžete prohlédnout zde. K dispozici je také videoreportáž z akce.