Vytváříme vztah mezi studentem a firmou

3.7.2014 Komora.cz - Krajská hospodářská komora Pardubického kraje trvale podporuje veškeré aktivity svých členů na podporu technického vzdělávání vedoucí k zajištění kvalitních zaměstnanců pro firmy v regionu. Příkladem může být motivační program z Lanškrounska a Letohradska vypracovaný ve spolupráci s městem, školou a firmami .

O rozhovor jsme požádali Martina Pecháčka, výkonného ředitele společnosti FOREZ, s. r. o., která se na programu významně podílí. 

* Můžete v krátkosti představit svou firmu?

Firma FOREZ se svými 685 zaměstnanci patří k větším firmám v regionu. Pro zákazníky – odběratele našich výrobků – zajišťujeme kompletní servis, který začíná u nás v konstrukci, pokračuje výrobou nástrojů a forem, odladěním výrobních procesů až po spuštění sériové výroby. Součástí sériové výroby je vstřikování vzhledových plastových dílů pro přední i zadní světlomety aut a dále výroba technicky náročnějších plastových výlisků, například pro benzinová čerpadla. Naše firma má i lisovnu kovů, kde produkujeme nejenom kontakty pro následný obstřik na lisovně plastů, ale také například tažené díly, které mají využití při výrobě různých ovládacích ventilů v motorovém prostoru aut. Do sériového procesu mohou být zahrnuty i podmontáže, což znamená, že našim zákazníkům dodáváme komplexnější díly z jednoho místa. Šíři našich služeb navíc doplňuje výroba automatizací, jednoúčelových zařízení prostřednictvím dceřiné firmy VMK-CZ.

* Patříte bezesporu k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Lanškrounsku. Poptáváte nyní nějaké profese technického zaměření?

Poptáváme neustále. Potřebujeme další šikovné nástrojaře, mechatroniky pro naše robotizovaná pracoviště na lisovně plastů. Potřebujeme také technology přípravy výroby, techniky zákaznické kvality i konstruktéry pro vývoj forem a nástrojů. 

* Daří se vám tyto technické pracovníky nacházet?

Velmi obtížně. V tom se asi neodlišujeme od ostatních firem v České republice. V minulém roce jsme se proto zapojili do spolupráce se školami. Chceme být aktivnější. Chceme sdělit, jaké jsou naše potřeby, ale také naslouchat, kde můžeme pomoci. 

* Jste členskou firmou HK ČR, setkáváme se společně na různých akcích, které pořádá starostka města Lanškroun na podporu technického vzdělávání. Jak konkrétně vypadá vaše spolupráce se základními školami?

Začínáme se učit vzájemné komunikaci a spolupráci. Již jsme poskytli jak finanční dary, tak i materiální podporu, např. technickému kroužku na jedné základní škole. Osobně jsem byl překvapený z toho, jak málo někdy stačí. I drobné nářadí pro školu znamená velkou pomoc. Školy se vybavují didaktickými pomůckami, ale pilka pro děti na uříznutí prkýnka chybí. Možná že pro děti se dnes stane „zážitkem“ zašroubovat šroub a zde se může začít rodit zájem o techniku. 

* Vím, že spoluprací se základními školami vaše podpora technického vzdělávání nekončí. Podporujete i střední školství – SOŠ a SOU Lanškroun a PSŠ Letohrad například formou firemního stipendia…

Podporujeme obor nástrojař a mechatronik. Princip je jednoduchý. Se studentem je sepsána smlouva o podmínkách podpory. Čím lepší studijní výsledky žák má, tím vyšší je náš příspěvek, který může dosáhnout maximální výše 2 000 Kč měsíčně. Je to významná podpora studentů, nepřímo směřující i k rodičům. Smluvní vztah umožňuje studentům i pokračování v dalším studiu na střední či vysoké škole. My se v takovém případě zavazujeme v pokračování podpory. Nejde ale jen o finanční prostředky. Vytvoří se díky tomu také vztah mezi studentem a firmou, což se zase může příznivě projevit v jeho dalším působení po skončení školy. 

* Je pravda, že vaši odborníci vyučují na těchto školách odborné předměty? V čem spatřujete přínos?

To je pro nás nová věc, se kterou jsme v letošním školním roce začali a kterou se učíme. Jeden náš odborný pracovník dochází do školy a vyučuje problematiku vstřikování plastů. Příští školní rok to chceme rozšířit o oblasti z robotiky, konstrukce, odstraňování vad a významu systému jakosti. Tímto způsobem dojde k přenosu informací z firemních provozů do výuky, což je přínosné i pro školu. Je pozitivně vnímáno, když jsou absolventi školy připraveni na realitu firemních procesů.

* V našem městě problematiku nedostatku mladých, technicky vzdělaných pracovníků neřeší jen vaše firma. Jak vypadá společná spolupráce s INA Lanškroun a AVX Czech Republic Lanškroun?

Vztahy firem jsou na dobré úrovni. Přestože si můžeme být v oblasti zaměstnanosti konkurenty, dokážeme vzájemně spolupracovat a podporu školství koordinovat.

JANA LUKESOVÁ