Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách

24.2.2015 rvp.cz - Mobility studentů jsou ve školství poměrně známým pojmem, a to zejména na vysokých školách, kde k výměnným pobytům dochází již delší dobu díky různým grantovým programům . Střední školy tuto možnost využívají zatím méně často, většinou v rámci specializovaných projektů .   

Jedním z projektů, který podpořil modernizaci vzdělávání i prostřednictvím výměnných studentských stáží, je projekt s názvem ECVET Tour II, financovaný s podporou Evropské komise – konkrétně podprogramu Leonardo da Vinci. Jeho hlavním posláním bylo uvést do středního odborného školství nástroje ECVET s cílem podpořit transparentnost vzdělávacích výsledků profesí kuchař a recepční napříč Evropskou unií a přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v těchto oborech. S tím úzce souvisí rozvíjení kompetencí studentů – budoucích kuchařů a recepčních. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle se stal systém ECVET, a podle jeho principů uskutečněný přenos vybraných vzdělávacích jednotek do slovenských a českých škol (podle rakouského know-how) včetně organizace pilotních studentských mobilit.

Celý článek je k dispozici zde.